طراحی سایت | استخدام در وب سایت و نرم افزار

[ad_1]

سلام

یک سایت با مشخصه های زیر نیاز داریم. 

یک سایت خدماتی شبیه همین پونیشا (البته به لحاظ ساختاری  نه ظاهری). (البته در یک صنف دیگر است)

بدین صورت که یک فرد خدمت گیرنده داریم و یک خدمت دهنده.

خدمت دهنده ها باید بیایند در سایت ثبت نام کنند مدارک را آپلود کنند در صورتی که تایید شدند وارد سایت بصورت خدمت دهنده میشوند.

خدمت گیرنده هم میایید در سایت خدماتی که میخواهد را اعلام نیاز میکند بعد خدمات دهنده ها به اون پیشنهاد میدهند و خدمت گیرنده از بین پیشنهادات یکی رو انتخاب میکند

و شبیه اینجا پرداخت امن اتفاق می افتد و …

البته در سایت یک قسمتی هم…

[ad_2]