تایپوگرافی در طراحی سایت و تاثیرات ان

[ad_1]

تایپوگرافی در طراحی سایت خیلی ضروری است ، به این خاطر که روند درک و فهم اطلاعات موجود در طراحی سایت را برای مخاطبان و کاربران تان ساده و بی زحمت می سازد.

مقدمه درباره تایپوگرافی در طراحی سایت

تایپوگرافی در طراحی سایت و تاثیرات ان

بعضی وقت ها نوشتار و متون به طوری است که در چشم مخاطب نمیتواند تاثیر گذار باشد. جز اینک کاربر راه حل دیگری  را در پیش گیرد جز مطالعه آن متن مورد نظر نداشته باشد.
اما اگر این متن طوری باشد که هویدا شود و نگاه مخاطب را به خود جذب کند شما بسیار خوب عمل کرده اید وتاثیر خیلی خوبی گذاشته اید.که البته تایپوگرافی در طراحی سایت نکته مهمی در طراحی سایت فروشگاهی است.
در هنر…

[ad_2]