اینترووب

[ad_1]

HTML در طراحی سایت چیست؟ Htmlمخفف Hyper Text Markup Languaeزبانی برای طراحی یا نشانه گذاری وب سایت ها می باشد.بستر همه صفحات وب زبان نشانه گذاری HTMLاست.در واقع صفحاتی وبی که به کاربر نمایش داده میشود چیزی جز HTMLنیست.منظور ازنشانه گذاری صفحات وب یعنی مشخص کردن این که کجایه …

[ad_2]