اعلام نتایج مسابقه طراحی معماری مجموعه اقامتی،تفریحی و تجاری میموزا(نمک آبرود)

[ad_1]

بیانه هیئت داوران. جلسه ای با حضور اعضا ء هیئت داوران: جناب آقای دکتر حبیبی، جناب آقای مهندس فرجامی، جناب آقای دکتر دیبا، جناب آقای دکتر پورزرگر، جناب آقای دکتر میربابایی مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۰۹ در خصوص انتخاب طرح های نهایی و برتر موضوع مسابقه طراحی معماری مجموعه اقامتی (مالکیت زمانی) تفریحی و تجاری …

[ad_2]