مسابقه طراحی بین المللی غرفه های تقسیم شده برای دانشجویان معماری و مهندسی

[ad_1]

هدف مسابقه طراحی بین المللی غرفه های تقسیم شده برای دانشجویان معماری و مهندسی جایزه دادن به یک المان، مبلمان، مجسمه، پوشش، ساختگی، دیوار، مجموعه، نمونه اولیه مدول است که با طاق های پارتیشن بندی شده درست شده اند. این مسابقه اولین مسابقه برگزار شده توسط گروه “Taller de Bóvedas” با هدف انتشار و تحریک …

[ad_2]