استخدام در سال ۹۷

[ad_1]

آگهی استخدام سال ۹۷

آگهی استخدامی در سال ۹۷ تا این تاریخ منتشر نشده است.

محتویات آگهی استخدامی پس از انتشار و اعلام آگهی استخدامی توسط از طریق جراید رسمی و کثیرالانتشار در سال ۱۳۹۷ ، از طریق سامانه نیروی انسانی نیز به اطلاع کاربران خواهد رسید.

تذکر : این صفحه تا زمان انتشار آگهی استخدام از طرف مرکز مربوطه غیر فعال است.

آخرین وضعیت آگهی استخدام در سامانه :

[ad_2]