آیا سئو از طراحی سایت مهمتر استدر بررسی بیش از ۱۰۰۰ وب سایت طراحی شده و برخورد با کاربران مختلف از تجربیات شرکت طراحی سایت اسپیناس ، اهمیت سئو در برابر طراحی وب سایت را بررسی می کنیم. نقش سئو در این روزها بر کسی پوشیده نیست تا حدی که کسب و کار هایی که هنوز وب سایتی طراحی نکرده اند ابتدا به دنبال سئو هستند!