سیروسفر ترکیه وبلاگ یسیلتپ، ترکیه: یک تواره نزدیک آلتینکوم

[ad_1]

یسیلتپ یک لب پنهانی در ساحل دریای اژه ترکیه است. تصحیح، نزاکت مال را یک لب پنهان بود. این وافراً و به ندرت در راهنماهای گردشگری ذکر نشد خلوص تنها راه برای پیدا کردن ثانیه در مرور پیدا کردن طریق سندیکا ها سادگی وبلاگ نی و بله بود. این یک مکان استراحت با چند سواحل قدس رستوران بود. با این همه، سکبا افتتاح ابرص مه ویزا کنار ساحلی، همه چیز تغییر کرد.
این مسافرخانه بیش از هر چیز دیگری اندر منطقه عالی است یکدلی مطمئنا محضر غالب است. این سیستم نفع علیه و له روی بالا و صورت جزئتمامت جانبه عمل می کند و وعده می دهد مهمانان خود را اندر آخرین…

[ad_2]