ابزارهای تجزیه و تحلیل وب سایت برای کسب و کارهای کوچک

[ad_1]

thumbnail
در سال های نه چندان دور، بازاریابی و تبلیغات امری غیر قابل پیش بینی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک بوده است.
قطعاً تهیه تبلیغات برای رادیو و تلویزیون یک روش عالی برای افزایش مشتریان کسب و کارتان است. خبرنامه ها، کاتالوگ ها و حتی بروشورها، یقیناً به شناسایی بیشتر یک برند کمک نموده و پیام لازم را به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه منتقل می کند.
مساله این نیست که این شیوه ها اثر گذار نبوده اند یا نتوانسته اند بازگشت سرمایه کافی داشته باشند. مشکل این است که در بسیاری از موارد، اندازه گیری میزان تاثیر گذاری و بازگشت سرمایه ای که این تبلیغات ایجاد…

[ad_2]